Khác biệt giữa các bản “Quark xuống”

không có tóm lược sửa đổi
n (Quark dưới đổi thành Quark xuống: tên gọi)
{{Infobox Particle
| bgcolour =
| name = Quark dướixuống
| image =
| caption =
| interaction = [[Tương tác mạnh]], [[tương tác yếu]], [[tương tác điện từ]], [[tương tác hấp dẫn]]
| particle =
| antiparticle = Phản quark dướixuống
| theorized = Murray Gell-Mann (1964)<br />George Zweig (1964)</br>
| discovered = [[SLAC]] (1968)
| mass = 3.5–6.0&nbsp;[[electron volt|MeV]]/[[tốc độ ánh sáng|c]]<sup>2</sup>
| decay_time =
| mean_lifetime = như [[Quark trênlên]]
| electric_charge = −{{frac|1|3}} [[điện tích|e]]
| color_charge = có
| num_spin_states =
}}
'''Quark dướixuống''' là [[hạt cơ bản]], nằm trong gia đình [[fermion]], nhóm [[quark]], thế hệ thứ nhất. Lý thuyết về quark dưới được đưa ra vào năm 1964 bởi [[Murray Gell-Mann]] và [[George Zweig]], đến năm 1968 được thực nghiệm bởi [[máy gia tốc]] SLAC.
 
{{Sơ khai}}