Mở trình đơn chính

Các thay đổi

[[Thể loại:Quốc gia Nam Phi]]
[[Thể loại:Quốc gia và vùng lãnh thổ Bantu]]
[[Thể loại:Các quốc giaNước kém phát triển nhất]]
[[Thể loại:Quốc gia thành viên Liên minh châu Phi]]
[[Thể loại:Cựu thuộc địa của Bồ Đào Nha]]