Khác biệt giữa các bản “Thế giới thứ nhất”

không có tóm lược sửa đổi
 
Các thuật ngữ "Thế giới thứ nhất", "Thế giới thứ hai" và "Thế giới thứ ba" được dùng phân chia các quốc gia trên thế giới thành ba nhóm chính. Ba nhóm quốc gia này không xuất hiện đồng thời. Sau [[Thế chiến thứ hai]], người ta bắt đầu nói đến các nước [[NATO]] và các nước [[Hiệp ước Warszawa]] như là hai nhóm chính. Hai "thế giới" này không gọi bằng số. Đến năm 1952, nhà nhân khẩu học Pháp Alfred Sauvy dùng từ "[[Thế giới thứ ba]]" để chỉ các nước không thuộc hai hệ thống trên. Và một cách tự nhiên, hai nhóm nước ở hai hệ thống NATO và Hiệp ước Warszawa trở thành "Thế giới thứ nhất" và "Thế giới thứ hai".
[[Hình:HDImap spectrum2006.png|nhỏ|phải|350px|Bản đồ thế giới theo [[chỉ số phát triển con người]] năm 20042006
{| width=100%
|-
| valign=top |
{{legend|#006000|0,950 và cao hơn nữa}}
{{legend|#00a000|0,900–0,949}}
{{legend|#00d000|0,850–0,899}}
Người dùng vô danh