Khác biệt giữa các bản “Minamoto no Yoritomo”

Không thay đổi kích thước ,  4 năm trước
n (→‎Xem thêm: Unicodifying using AWB)
Với mục đích thao túng chính trị Nhật Bản, với quyền hành được bổ nhiệm và bãi nhiệm các chức vụ ở miền Đông, Minamoto no Yoritomo đã đặt ra nhiều chức vụ chưa có tiền lệ ở Nhật Bản và đưa các võ sĩ của mình vào những chức vụ đó. Bắt đầu từ đây một chế độ cai trị đất nước mới trong đó tầng lớp quý tộc lãnh đạo các mặt về văn hóa và tôn giáo, còn tầng lớp võ sĩ lãnh đạo các mặt về chính trị và quân sự. Tầng lớp quý tộc về danh nghĩa vẫn là tầng lớp trên tầng lớp võ sĩ, nhưng lại không có nhiều quyền hạn bằng tầng lớp võ sĩ.
 
Ngay trong tầng lớp võ sĩ, Yoritomo không định nắm hết mọi công việc. Ông đặt ra một văn phòng trong mạcMạc phủ và trao cho văn phòng này quyền hành thiết kế và thực thi nhiều chính sách.
 
Truyền thống kẻ dưới nắm thực quyền ở Nhật Bản bắt đầu từ đây.
119

lần sửa đổi