Khác biệt giữa các bản “Nhân Dân (báo)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày 19 tháng 5 năm 2011: Mở rộng điểm in báo ngày tại Nghệ An.
 
Từ ngày 7 tháng 5 năm 2013 đến tháng 7 năm 2017: Báo ngày có 3 điểm in mới tại Điện Biên, Lai Châu và Lâm Đồng.
 
Tính đến ngày 21 tháng 6 năm 2014, Nhân Dân điện tử có các phiên bản ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc và Tiếng Pháp.<ref>[http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/23555002-khai-truong-bao-nhan-dan-dien-tu-tieng-phap.html Khai trương Báo Nhân dân điện tử tiếng Pháp]</ref>
Người dùng vô danh