Khác biệt giữa các bản “Công pháp quốc tế”

không có tóm lược sửa đổi
==Khái niệm==
''' Công pháp quốc tế''' là hệ thống các quy phạm và nguyên tắc điều ước và tập quán, điều chỉnh [[quan hệ quốc tế]] thể hiện ý chí thỏa thuận giữa các [[quốc gia]] phù hợp với các quy luật phát triển của các quan hệ xã hội.
Là ngành luật quốc tế điều chỉnh các quan hệ chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật...nảy sinh giữa các quốc gia trong quan hệ hợp tác với nhau. Tên gọi này cũng nhằm phân biệt với một ngành luật khác điều chỉnh các quan hệ dân sự mở rộng trong hệ thống pháp luật quốc gia, đó là tư pháp quốc tế. Trong tác phẩm Luật quốc tế của Oppenheim chỉ ra rằng "Công pháp quốc tế phát sinh khi chúng ta đặt các quốc gia cạnh nhau, tư pháp quốc tế phát sinh khi đặt các hệ thống pháp luật cạnh nhau".
 
{{sơ khai}}