Khác biệt giữa các bản “Núi Bân”

n
n (thêm ít chi tiết)
{{reflist}}
==Tài liệu tham khảo==
*PGS, TS. Đỗ Bang, ''Bân Sơn và ý nghĩa của sự kiện 22 tháng 12 năm 1788''. Bài viết in trong sách ''Tây Sơn- Thuận Hóa và anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ- QaungQuang Trung''. Nxb Chính Trị Quốc Gia, 2009.
*ThS. Đỗ Hữu Hà, ''Bảo tồn và phát huy giá trị di tích phong trào Tây Sơn ở Thừa Thiên Huế''. Bài viết in trong sách đã dẫn trên.
*GS. Nguyễn Khắc Thuần, ''Danh tướng Việt Nam'' (tập 3). Nxb Giáo Dục, 2005.