Khác biệt giữa các bản “Hiệp hội bóng đá Indonesia”

* [http://www.pssi-football.com/en/index.php Trang chủ của Hiệp hội bóng đá Indonesia]
* [http://fifa.com/en/organisation/confederations/associationdetails/0,1483,IDN,00.html?countrycode=IDN Hiệp hội bóng đá Indonesia] trên trang chủ của [[Liên đoàn bóng đá thế giới]] (FIFA)
* [http://www.the-afc.com/english/national/default_NA.asp?nationalID=34 Hiệp hội bóng đá Indonesia trên trang chủ của AFC]
 
{{Bóng đá Indonesia}}