Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Duy Hiệu”

n
n
==Tài liệu tham khảo==
*[[Phan Bội Châu]], ''[[Việt Nam vong quốc sử]]''. Nhà xuất bản Khoa Học Xã hội, [[Hà Nội]], 1982.
*[[Cao Xuân Dục]], ''Quốc triều sử toát yếu]]'' (do [[Cao Xuân Dục]]làm Tổng tài). Nhà xuất bản Văn học, 2002.
*[[Phạm Văn Sơn]], ''[[Việt sử tân biên]]'' (1885-1914). Tác giả tự xuất bản, [[Sài Gòn]], 1963.
*Nguyễn Q. Thắng-Nguyễn Bá Thế, ''Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam.'' Nhà xuất bản Khoa Học Xã hội, Hà Nội, 1992.
*Nhóm nhân văn Trẻ. ''Hỏi đáp lịch sử Việt Nam'' (tập 4). Nhà xuất bản Trẻ, 2007
 
==Liên kết ngoài==
*[http://www.quangnamfestival.vnn.vn/dulichqnam_c.asp Danh nhân Quảng Nam]