Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Đã dời thể loại Minh Trị Duy Tân (dùng HotCat)
[[Thể loại:Sinh 1825]]
[[Thể loại:Mất 1883]]
 
[[Thể loại:Minh Trị Duy Tân]]
[[Thể loại:Người thời Minh Trị]]