Khác biệt giữa các bản “Cúp bóng đá châu Phi 2010”

!width="150"| !!width="50"|{{Cờ|Ai Cập}}!!width="50"|{{Cờ|Nigeria}}!!width="50"|{{Cờ|Bénin}}!!width="50"|{{Cờ|Mozambique}}
|-
!style="text-align:right;"|{{fb-rt|EGY}}
!|–
|3−1
|2−0
|-
!style="text-align:right;"|{{fb-rt|NGA}}
|–
!|–
|3−0
|-
!style="text-align:right;"|{{fb-rt|BEN}}
|–
|–
26.094

lần sửa đổi