Khác biệt giữa các bản “Cúp bóng đá châu Phi 2010”

!width="150"| !!width="50"|{{Cờ|Côte d'Ivoire}}!!width="50"|{{Cờ|Ghana}}!!width="50"|{{Cờ|Burkina Faso}}
|-
!style="text-align:right;"|{{fb-rt|CIV}}
!|–
|3−1
|0−0
|-
!style="text-align:right;"|{{fb-rt|GHA}}
|–
!|–
|1−0
|-
!style="text-align:right;"|{{fb-rt|BUR}}
|–
|–
26.094

lần sửa đổi