Khác biệt giữa các bản “Cúp bóng đá châu Phi 2010”

!width="150"| !!width="50"|{{Cờ|Angola}}!!width="50"|{{Cờ|Algérie}}!!width="50"|{{Cờ|Mali}}!!width="50"|{{Cờ|Malawi}}
|-
!style="text-align:right;"|{{Angolafb-BDrt|ANG}}
!|–
|0−0
|2−0
|-
!style="text-align:right;"|{{Algériefb-BDrt|ALG}}
|–
!|–
|0−3
|-
!style="text-align:right;"|{{Malifb-BDrt|MLI}}
|–
|–
|3−1
|-
!style="text-align:right;"|{{Malawifb-BDrt|Malawi}}
|–
|–
26.167

lần sửa đổi