Khác biệt giữa các bản “Erlangen”

Trang mới: “'''{{thế:PAGENAME}}''' là một thành phố trong bang Bayern, Đức. Thành phố có diện tích kilômmét vuông, dân s…”
(Trang mới: “'''{{thế:PAGENAME}}''' là một thành phố trong bang Bayern, Đức. Thành phố có diện tích kilômmét vuông, dân s…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh