Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Thời gian sống
:''Geschichte des Zen-Buddhismus'' I. Indien und China, Bern & München 1985.
:''Geschichte des Zen-Buddhismus'' II. Japan, Bern & München 1986.
 
{{Viết tắt Phật học}}
[[Thể loại:Phật giáo]]