Khác biệt giữa các bản “Ni lông”

không có tóm lược sửa đổi
{|style="border: 1px solid; float: right; width: 250px;"
!colspan="2" style="text-align: center; background: #CCC;"| [[Image:Nylon6 and Nylon 66.png|235px|Nylon]] Nylon [[Image:Nylon 3D.png|235px|Nylon 6,6 unit]]
|-
|[[Trọng lượng riêng]]
|1.15&nbsp;g/cm<sup>3</sup>
|-style="background-color: #EEE;"
|[[Độ dẫn điện]] (σ)
|10<sup>−12</sup>&nbsp;[[siemens (unit)|S]]/m
|-
|[[Độ dẫn nhiệt]]
|0.25&nbsp;[[Watt|W]]/(m·[[Kelvin|K]])
|-style="background-color: #EEE;"
|[[Điểm nóng chảy]]
|463–624 [[Kelvin|K]]<br> 190–350 °[[Celsius|C]]<br> 374–663 °[[Fahrenheit|F]]
|}
'''Ni lông''' là một tên gọi chung cho một nhóm các [[polyme]] tổng hợp được gọi chung về như polyamit, lần đầu tiên sản xuất trên 28 tháng Hai năm 1935 bởi [[Wallace Carothers]] ở [[DuPont]]. Nylon là một trong những polyme phổ biến nhất được sử dụng.
[[Thể loại:Polime]]
[[en:Nylon]]
Người dùng vô danh