Khác biệt giữa các bản “Thanh điệu”

*Trong [[ngữ hệ Nam-Á]], [[tiếng Việt]] và ngôn ngữ khác trong [[ngữ chi Việt]] thì có hệ thống thanh điệu phức tạp. Các ngôn ngữ khác của ngữ hệ này như [[tiếng Môn]], [[tiếng Khmer]] và các [[nhóm ngôn ngữ Munda|ngôn ngữ Munda]] thì không có thanh điệu.
*Toàn [[ngữ hệ Tai-Kradai]], được sử dụng chủ yếu ở Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan và Lào, thì có hệ thống thanh điệu phức tạp.
*[[Ngữ hệ HmongH'Mông-Miền]] có hệ thống thanh điệu phức tạp.
*Nhiều [[hệ ngôn ngữ Phi-Á|ngôn ngữ Phi-Á]] thuộc nhóm ngôn ngữ Chad, Cush và Omot có hệ thống thanh điệu đơn giản<!--have register-tone systems-->, như [[tiếng Hausa]] ở Tchad. Nhiều ngôn ngữ Omot khá phức tạp về thanh điệu. Tuy nhiên nhiều ngôn ngữ trong các ngôn ngôn ngữ nêu trên như [[tiếng Somali]] của nhóm ngôn ngữ Cush có rất ít thanh điệu.
*Đa phần<!--The vast majority of--> [[hệ ngôn ngữ Niger-Congo]] như [[tiếng Ewe]], [[tiếng Igbo]], [[tiếng Lingala]], [[tiếng Maninka]], [[tiếng Yoruba]] và [[tiếng Zulu]], có hệ thống thanh điệu đơn giản<!--have register-tone systems-->. [[Nhóm ngôn ngữ Kru]] có hệ thống thanh điệu kín<!--have contour tones-->. Các ngôn ngữ Niger-Congo không thanh điệu đáng chú ý gồm [[tiếng Swahili]], [[tiếng Fula]] và [[tiếng Wolof]].