Khác biệt giữa các bản “Ninh Phước”

*[[Thị trấn Phước Dân]]
*Các xã:
#[[An Hải, Ninh Phước|An Hải]]
#[[Phước Hải, Ninh Phước|Phước Hải]]
#[[Phước Thuận]]
#[[Phước Sơn, Ninh Phước|Phước Sơn]]
#[[Phước Vinh]]
#[[Phước Thái]]
2.202

lần sửa đổi