Khác biệt giữa các bản “Hoán vị”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 113.166.225.191 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01
(→‎Đếm số hoán vị: Sửa lỗi chính tả, bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Đã lùi lại sửa đổi của 113.166.225.191 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Trong đề mục này chúng ta sẽ dùng định nghĩa truyền thống của hoán vị: một hoán vị là một bộ có [[thứ tự không lặp]], có thể thiếu một số phần tử. Có thể dễ dàng đếm được số hoán vị có kích thước ''r'' khi chọn từ một tập hợp có kích thước ''n'' (với ''r''≤''n'').
 
Ví dụ, nếu chúng ta có 10 phần tử, các số nguyên {1, 2,..., 10}, một hoán vị của ba phần tử từ tập hợp này là {5, 3, 4}. Trong trường hợp này, ''n''===10 và ''r''===3. Vậy có bao nhiêu cách để thành lập một hoán vị như vậy?
 
# Để chọn phần tử đầu tiên của một hoán vị, chúng ta có ''n'' cách, bởi vì có ''n'' phần tử phân biệt của tập hợp.