Khác biệt giữa các bản “Microraptor”

Viết bài mới ''''''Microraptor''''' (tiếng Hy Lạp, ''mīkros'': "nhỏ"; [Latinh]], ''raptor'': "một trong những người nắm bắt") là một chi nhỏ, bốn cánh dromaeosaurid [[khủ...
(Viết bài mới ''''''Microraptor''''' (tiếng Hy Lạp, ''mīkros'': "nhỏ"; [Latinh]], ''raptor'': "một trong những người nắm bắt") là một chi nhỏ, bốn cánh dromaeosaurid [[khủ...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh