Khác biệt giữa các bản “Điểu long răng khía”

không có tóm lược sửa đổi
| superordo = [[Khủng long]]
| ordo = [[Saurischia]]
| subordo = '''[[Theropoda''']]
| infraordo = [[Deinonychosauria]]
| familia = '''Troodontidae'''
Người dùng vô danh