Khác biệt giữa các bản “Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai”

không có tóm lược sửa đổi
{{Random portal component|header=''Khí tài quân sự''|subpage=Thiết bị và phương tiện được chọn|max=6|seed=5}}
 
{{Random portal component|header=''Bài viết tiêu biểu''|subpage=Bài viết kỳ này|max=1821|seed=1720}}
 
</div>