Khác biệt giữa các bản “Cổng thông tin:Chiến tranh thế giới thứ hai”

không có tóm lược sửa đổi
{{Random portal component|header=''Khí tài quân sự''|subpage=Thiết bị và phương tiện được chọn|max=6|seed=5}}
 
{{Random portal component|header=''Bài viết tiêu biểu''|subpage=Bài viết kỳtiêu nàybiểu|max=22|seed=21}}
 
</div>