Khác biệt giữa các bản “Émile Durkheim”

#*''Nhiệm vụ thứ hai'', là phân tích chức năng, hệ quả của hiện tượng xã hội đối với cả hệ thống xã hội, bối cảnh xã hội mà hiện tượng đó diễn ra. Đây là một trong những quy tắc làm cơ sở phát triển trường phái chức năng luận trong xã hội học.
#'''''Nhóm quy tắc thứ năm''''', là các quy tắc chứng minh xã hội học.
#*Thứ nhất, quy tắc này đòi hỏi phải so sánh hai hay nhiều hơn các xã hội để xem liệu một sự kiện đã cho trong một xã hội mà không hiện diện trong xã hội khác có gây ra sự khác biệt nào trong các xã hội đó không.
 
== Xem thêm ==
6.005

lần sửa đổi