Khác biệt giữa các bản “Luís Fabiano”

Trang mới: “{{Thông tin tiểu sử bóng đá | playername= Luís Fabiano | image= | fullname = Luís Fabiano Clemente | dateofbirth = {{birth date and age|1980|11|8}} | city…”
(Trang mới: “{{Thông tin tiểu sử bóng đá | playername= Luís Fabiano | image= | fullname = Luís Fabiano Clemente | dateofbirth = {{birth date and age|1980|11|8}} | city…”)
(Không có sự khác biệt)
145

lần sửa đổi