Khác biệt giữa các bản “Phủ biên tạp lục”

Trang mới: “'''Phủ Biên tạp lục''' là bộ sách gồm 8 quyển được chia làm 2 phần của Lê Quý Đôn ghi chép lại hầu hết các thông tin quan tr…”
(Trang mới: “'''Phủ Biên tạp lục''' là bộ sách gồm 8 quyển được chia làm 2 phần của Lê Quý Đôn ghi chép lại hầu hết các thông tin quan tr…”)
(Không có sự khác biệt)
6.438

lần sửa đổi