Khác biệt giữa các bản “Xà phòng”

==Xem thêm==
* [[Bột giặt]]
* [[Natri stearat]] là [[Muối (hóa học)|muối]] [[natri]] của [[axit stearic]]. Chất rắn màu trắng này là loại [[xà phòng]] thông dụng nhất.
* [[Xà phòng hóa]]
* [[Các loại xà phòng]]
 
==Tham khảo==