Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao/Tiếng Phạn”

Bài viết hầu như không có chú thích?[[Thành viên:Pq|pq]] ([[Thảo luận Thành viên:Pq|thảo luận]]) 13:00, ngày 21 tháng 6 năm 2010 (UTC)
#{{OK}} Không có chú thích, bị treo biển. --<span style="text-shadow: 0.1em 0.1em 0.1em grey;">[[User:Thick thi sock|<span style="color: #6C216C">Thick thi sock</span>]] </span>[[File:Sexy Mouth transparent.png|18px|link=Thảo luận Thành viên:Thick thi sock]] 12:04, ngày 23 tháng 6 năm 2010 (UTC)
#{{OK}} Như trên.[[Thành viên:Pq|pq]] ([[Thảo luận Thành viên:Pq|thảo luận]]) 12:22, ngày 23 tháng 6 năm 2010 (UTC)
67.106

lần sửa đổi