Khác biệt giữa các bản “Định lý Brouwer”

 
==Hiện trạng==
Cho đến nay , người ta chưa biết liệu có thể bỏ đi điều kiện '''lồi địa phương''' Hausedorff trong định lý trên hay không ?
 
Một điểm nữa là người ta đã mở rộng địng lí này cho cả các ánh xạ đa trị !
Người dùng vô danh