Khác biệt giữa các bản “Định lý Brouwer”

 
==Phát biểu ( dạng nguyên thủy ) ==
*Một ánh xạ liên tục f từ hình cầu đóng trong <math>R^n</math> vào chính nó phải có điểm bất động , tức là tồn tại x sao cho f(x)=x''
 
==Thí dụ ==
Trong mặt phẳng phức mọi ánh xạ liên tục của hình tròn đơn vị vào chính nó sẽ có một điểm cố định.
5.883

lần sửa đổi