Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đào Thị Huệ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Đào Nương quê ở huyện Tiên Lữ Hưng Yên có công giết được nhiều giặc Minh. Bà là người đàn bà tài sắc, biết hát ả đào. Nhà bà thường có bọn giặc minh đến uống rượu rồi nghe bà hát. Bà thường chuốc rượu cho chúng say mếm rồi đêm đến cho từng thằng vào bao tải và vất xuống xông.Sau khi thắng giặc vua Lê có khen thưởng công lao của bà. khi bà mất nhân dân xây đền thờ tại nhà nơi bà ở.Tương truyền bà là người phát minh ra loại hình hát ả đào rất phát triển ở đồng bằng Bắc bộ.
Đào Nương quê ở huyện Tiên Lữ Hưng Yên có công giết được nhiều giặc Minh
 
Thể Loại: Người Hưng Yên
Người Hưng Yên
Người dùng vô danh