Khác biệt giữa các bản “Định lý Brouwer”

Không thay đổi kích thước ,  14 năm trước
 
==Phát biểu nguyên lí Brouwer-Schauder-Tikhonov==
Một ánh xạ liên tục f từ một tập lồi compact trong không một không gian lồi địa phương Hausdorff vào chính nó phải có điểm bất động.
 
==Hiện trạng==
Người dùng vô danh