Khác biệt giữa các bản “Không gian đa chiều”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
*[http://www.ctu.edu.vn/coursewares/supham/topodaicuong/chuong2.htm Không gian dưới con mắt của nhà tô pô học] Bài giảng tại Trường Đại học Cần Thơ
*[http://www.vista.gov.vn/portal/page?_pageid=33,374018&_dad=portal&_schema=PORTAL&pers_id=279909&item_id=372354&p_details=1 Dự đoán cách xác định chiều thứ tư của không gian]
{{toán học}}
{{vật lý}}
{{Sơ thảo toán học}}
[[Thể loại:Không gian]]