Khác biệt giữa các bản “Lãnh đạo”

không có tóm lược sửa đổi
'''Lãnh đạo''' là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong khoa học về [[tổ chức]] - [[nhân sự]]. Đó là một quá trình ảnh hưởng mang tính [[xã hội]] trong đó lãnh đạo tìm kiếm sự tham gia tự nguyện của cấp dưới nhằm đạt mục tiêu của tổ chức<ref name="ld1">[Lãnh đạo trong tổ chức, Gary Yuki, 5th editions, Prentice Hall, 2002]</ref>. Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng và dẫn đắt hành vi của cá nhân hay nhóm người nhằm hướng tới mục tiêu của tổ chức. Môn nhân sự hiện đại đề cao vai trò của lãnh đạo nên đối tượng này càng được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn.
 
 
 
==Xu hướng hình thành và chuyển dịch của quyền lực lãnh đạo==
61

lần sửa đổi