Khác biệt giữa các bản “Condo hotel”

n
Thẻ: Soạn thảo trực quan Nghịch cú pháp
HOTLINE : 0919898318
[[Image:Trump int1.jpg|thumb|right|<center>[[Trump International Hotel and Tower (New York)|Trump International Hotel and Tower</center>]]]]
 
'''Condotel''', hay '''Condo hotel''' là từ được viết tắt của condo & hotel, có ý nghĩa là khách sạn căn hộ hay căn hộ khách sạn.
 
Người dùng vô danh