Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngữ hệ Nhật Bản-Lưu Cầu”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Số liệu do M. Shibatani công bố vào năm 1990.
* James Patric, Academic Publications, Toba, Sueyoshi, 1983.
* Tư liệu năm 2000 của tổ chức WCD. Clmm
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh