Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Không thay đổi kích thước, 2 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
{{1000 bài cơ bản}}
{{Thông tin nhân vật
{{Infobox person
| name = Thomas Edison
| image = Thomas_Edison2.jpg
| imagesize = 220px350px
| caption = <div style="font-size: 90%">"Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration." - "Thiên tài là một phần trăm cảm hứng, chín mươi chín phần trăm mồ hôi."<br />– Thomas Alva Edison, [[Harper's Magazine|Harper's Monthly]] (Tháng 9 năm 1932)</div>
| birth_name = Thomas Alva Edison