Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
clean up, replaced: → using AWB
| tên = Hoàng Đức Nghi
| hình=
| ngang =
| cao =
| miêu tả =
* [http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/thanhvienchinhphuquacacthoiky?governmentId=618 Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá VIII (1987-1992)]
* [http://www.dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/ban-chap-hanh-trung-uong/cac-uy-vien-trung-uong-dang/hoang-duc-nghi.html Đồng chí Hoàng Đức Nghi]
 
 
[[Thể loại:Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Việt Nam]]