Khác biệt giữa các bản “Giao thức Bootstrap”

không có tóm lược sửa đổi
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{Sơ khai}}
 
Với yêu cầu khởi động (boot request), máy khách sẽ gửi một số thông tin về chính nó: Quan trọng nhất là địa chỉ phần cứng của [[card mạng]] ([[địa chỉ MAC]]). Đây là tính năng nhận dạng duy nhất của trạm. Máy khách cũng tạo ra một con số ngẫu nhiên 4 byte, mà phải xuất hiện lại trong phản hồi khởi động. Hơn nữa, một bộ đếm thời gian được cung cấp, trong đó được tính, máy khách đã chờ đợi bao lâu phản hồi khởi động của nó.
 
==ChúTham thíchkhảo==
==Tham{{tham khảo==}}
 
[[Thể loại:Giao thức Internet]]