Khác biệt giữa các bản “Giao thức Bootstrap”

không có tóm lược sửa đổi
 
{{Sơ khai}}
 
 
'''Giao thức Bootstrap''' hay giao thức BOOTP là một giao thức Internet protocol được sử dụng để gán một địa chỉ IP và một loạt các tham số bổ sung cho một máy tính trong mạng TCP/IP.