Khác biệt giữa các bản “Giao thức Bootstrap”

không có tóm lược sửa đổi
'''Giao thức Bootstrap''' hay '''giao thức BOOTP''' là một giao thức Internet protocol được sử dụng để gán một địa chỉ IP và một loạt các tham số bổ sung cho một máy tính trong mạng TCP/IP.
 
Ví dụ, BOOTP được sử dụng để thiết lập địa chỉ mạng của thiết bị đầu cuối và các máy trạm không đĩa cứng, mà [[hệ điều hành]] của chúng lấy từ một máy chủ khởi động (boot server thí dụ như DHCP server). Việc truyền tải chương trình hoạt động sau đó thường được thực hiện thông qua TFTP. Ngoài ra, một số thiết bị ngoại vi, chẳng hạn như máy in mạng, có thể sử dụng BOOTP để xác định địa chỉ IP và cấu hình mạng (subnet/gateway).