Khác biệt giữa các bản “Ngược đãi động vật”

[[File:Neglected horse (5884905373).jpg|300px|nhỏ|phải|Một con ngựa bị bỏ đói đến mức gầy gòm trơ xương]]
'''Sự tàn ác đối với động vật''' hay(Cruelty to animal) hay còn được gọi là '''ngược đãi động vật''' là việc cố ý, có chủ ý hoặc không có chủ ý (bỏ bê động vật) gây ra [[đau khổ]], [[Đau đớn ở động vật|đau đớn]], thiếu [[đói]] hoặc tổn hại cho [[động vật]] (trừ con người) bất kể hành động đó là [[trái pháp luật]] hay hợp pháp. Ở khía cạnh hẹp hơn, nó có thể là nguyên nhân gây tổn hại hoặc đau khổ chotừ những kết quảviệc cụ thể, chẳng hạn như [[giết thúmổ động vật]] để lấy [[thức ăn]] hoặc lông thú. Ý kiến ​​khác nhau về mức độ tàn ác liên quan đến mộtcác phương pháp giết mổ nhất định. Sự tàn bạo đối với động vật đôi khi bao gồm gây ra thiệt hại hoặc đau khổ cho những con vật bị bắt buộc phải mua vui cho con người. hoặc vật cưng.
 
==Tổng quan==
Các cách tiếp cận khác nhau đối với các luật liên quan đến hành động tàn ác, tàn nhẫn của thú vật diễn ra ở các hệ thống pháp lý khác nhau trên khắp thế giới. Ví dụ, một số luật chi phối các phương pháp giết động vật để làm thực phẩm, quần áo hoặc các sản phẩm khác và các luật khác liên quan đến việc giữ thú để giải trí, giáo dục, nghiên cứu hoặc vật nuôi. Có một số cách tiếp cận khái niệm về vấn đề tàn ác đối với động vật. Ví dụ, phúc lợi động vật cho rằng không có gì sai trái khi sử dụng động vật cho các mục đích con người, như thực phẩm, quần áo, giải trí và nghiên cứu, nhưng nó nên được thực hiện theo cách giảm thiểu đau đớn và đau khổ không cần thiết, đôi khi được gọi là điều trị "nhân đạo" kể cả việc [[an tử động vật]].