Khác biệt giữa các bản “Syracusia”

Trang mới: “Syracusia được thiết kế bởi Archimedes và sản xuất khoảng 240 TCN bởi Archias of Corinth theo đơn đặt hàng của Hieron II của Syracuse…”
(Trang mới: “Syracusia được thiết kế bởi Archimedes và sản xuất khoảng 240 TCN bởi Archias of Corinth theo đơn đặt hàng của Hieron II của Syracuse…”)
(Không có sự khác biệt)
122

lần sửa đổi