Khác biệt giữa các bản “Tangram”

Trang mới: “ dạng phẳng, gọi là tans , được kết hợp lại để hình thành. Mục tiêu của câu đố là để tạo thành một hình dạng cụ thể…”
(Trang mới: “ dạng phẳng, gọi là tans , được kết hợp lại để hình thành. Mục tiêu của câu đố là để tạo thành một hình dạng cụ thể…”)
(Không có sự khác biệt)
122

lần sửa đổi