Khác biệt giữa các bản “Điện li”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 117.7.140.78 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Hancaoto)
=== Các chất điện li mạnh ===
Là chất mà khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li hoàn toàn ra ion.
*Dung dịch bazơ tan: KOH, [[Natri hiđroxit|NaOH]], KOHCa(OH)2, Ba(OH)2,,...
*Dung dịch các axit mạnh: HNO3, HCl, HI,...
*Hầu hết các muối: NaCl, NaNO3,...
Người dùng vô danh