Khác biệt giữa các bản “Ngược đãi động vật”

 
===Chăn nuôi===
[[Tập tin:Animal Abuse Battery Cage 01.jpg|300px|nhỏ|phải|Một đàn [[gà công nghiệp]] được nuôi nhốt tập trung]]
Động vật phục vụ cho nông nghiệp thường được ra lò ở các cơ sở công nghiệp lớn chứa hàng ngàn động vật ở mật độ cao, đôi khi được gọi là trang trại chăn nuôi công nghiệp. Tính chất công nghiệp của các cơ sở này có nghĩa là nhiều thủ tục thông thường hoặc các hoạt động chăn nuôi gây ảnh hưởng đến phúc lợi của động vật và có thể được coi là "tàn nhẫn". Người ta cho rằng số lượng động vật bị săn bắt, giữ như bạn đồng hành, được sử dụng trong các phòng thí nghiệm, nuôi nhốt cho ngành lông thú, thuộc da, chạy đua, và được sử dụng trong vườn thú và rạp xiếc, không đáng kể so với các động vật trong chăn nuôi nông nghiệp
 
Do đó "vấn đề phúc lợi động vật" có thể giảm được tới "vấn đề phúc lợi động vật nuôi". Tương tự như vậy, các nhóm chiến dịch cho rằng gà, lợn, và các động vật nông nghiệp khác là một trong số nhiều động vật bị tàn ác nhất. Ví dụ, vì gà đực không đẻ trứng, những con đực mới nở được tiêu huỷ bằng cách sử dụng máy nhổ macerator hoặc máy nghiền. Sự tiêu thụ quá nhiều thịt trên toàn thế giới là một yếu tố khác góp phần vào tình trạng khốn khổ của động vật trong nông nghiệp.
 
===Tâm lý===
Rối loạn tâm lý và liên kết với bạo lực của con người là một trong những hình thức dẫn đến ngược đãi động vật. Có nhiều nghiên cứu chỉ ra bằng chứng về mối liên hệ giữa sự tàn ác và bạo lực gia súc ở con người. Số liệu thống kê về sự kết án được cho là do một số người đưa ra cho thấy những người bị kết án vì bạo lực gia súc có nhiều khả năng bạo lực với người hơn, khiến các chuyên gia tin rằng việc giảm lạm dụng động vật sẽ làm giảm bạo lực gia đình. Trong khi đó, những người khác giải thích sự tương quan rõ ràng của các tòa án hình sự thường xuyên hơn những người trước đây phạm tội như là một lời tiên tri tự đáp ứng, không có bất kỳ sự liên kết thực sự giữa hai loại hành động.