Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* [[Cassandra Trelawney]] - họ hàng của [[Nhân viên Hogwarts#Sybill Trelawney|Sybill Trelawney]]
* Great Auntie Muriel - Chị cả nhà Molly.
* TeddyEdward Remus Lupin (Teddy) - con trai [[Hội Phượng Hoàng#Nymphadora Tonks|Nymphadora Tonks]] và [[Hội Phượng Hoàng#Remus Lupin|Remus Lupin]], con trai đỡ đầu[[Harry Potter]]
 
=== Thế hệ tương lai ===
Người dùng vô danh