Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nghịch đảo phép cộng”

thêm ảnh
(thêm ảnh)
 
==Các ví dụ thông thường==
[[Image:NegativeI2Root.svg|thumb|right|Hai số phức trên, đều là căn bậc 8 của 1, [[root of unity|{{radic|1|8}}]], là đối xứng lẫn nhau]]
Đối với một số và, nói chung, trong mọi vành, nghịch đảo phép cộng có thể được tính bằng cách nhân với -1; đó là, -n = -1 × n. Ví dụ về vành các số là [[số nguyên]], [[số hữu tỷ]], [[số thực]], và [[số phức]].