Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chính trị Việt Nam”

Chủ tịch QH và Phó chủ tịch QH nằm trong cơ cấu của Ủy ban Thường vụ
n (Bổ sung "Ủy ban Kiểm tra Trung ương" trong "Ban Chấp hành" của mục "Đảng Cộng sản Việt Nam")
(Chủ tịch QH và Phó chủ tịch QH nằm trong cơ cấu của Ủy ban Thường vụ)
*[[Luật Tổ chức Quốc hội (Việt Nam)|Luật tổ chức Quốc hội]]
----
*[[Quốc hội Việt Nam khóa XIV|Quốc hội]]
**[[ChủỦy tịchban QuốcThường hội Việt Nam|Chủ tịchvụ Quốc hội]]: [[Nguyễn|Ủy Thịban KimThường Ngânvụ]]
***[[Phó Chủ tịch Quốc hội (Việt Nam)|Phó Chủ tịch Quốc hội]]: [[Nguyễn Thị Kim Ngân]]
***[[Phó Chủ tịch Quốc hội (Việt Nam)|Phó Chủ tịch Quốc hội thường trực]]: [[Tòng Thị Phóng]]
***[[Ủy ban Thường vụ Quốc hội|Ủy ban Thường vụ]]
***Ủy viên: 13 ủy viên
***[[Hội đồng Dân tộc Việt Nam|Hội đồng Dân tộc]]
***[[ỦyHội banđồng PhápDân luật Quốc hộitộc Việt Nam|ỦyHội banđồng PhápDân luậttộc]]
***[[Ủy ban Pháp phápluật Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban Pháp phápluật]]
***[[Ủy ban Kinh tếpháp Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban Kinh tếpháp]]
***[[Ủy ban TàiKinh chính - Ngân sáchtế Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban Tài chính - NgânKinh sáchtế]]
***[[Ủy ban QuốcTài phòngchính - AnNgân ninhsách Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban QuốcTài phòngchính - AnNgân ninhsách]]
***[[Ủy ban VănQuốc hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niênphòngNhiAn đồngninh Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban VănQuốc hóa,phòng Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và- NhiAn đồngninh]]
***[[Ủy ban VềVăn cáchóa, vấnGiáo đềdục, Thanh hộiniên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban VềVăn cáchóa, vấnGiáo đềdục, Thanh hộiniên, Thiếu niên và Nhi đồng]]
***[[Ủy ban KhoaVề học,các Côngvấn nghệđề Môi trườnghội Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban KhoaVề học,các Côngvấn nghệđề Môi trườnghội]]
***[[Ủy ban ĐốiKhoa ngoạihọc, Công nghệ và Môi trường Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban ĐốiKhoa học, Công nghệ và Môi ngoạitrường]]
***[[VănỦy phòngban Đối ngoại Quốc hội (Việt Nam)|VănỦy phòngban QuốcĐối hộingoại]]
***[[BanVăn Công tác đại biểuphòng Quốc hội Việt Nam|BanVăn Côngphòng tácQuốc đại biểuhội]]
***[[Ban DânCông nguyệntác đại biểu Quốc hội Việt Nam|Ban DânCông tác đại nguyệnbiểu]]
***[[ViệnBan NghiênDân cứunguyện lậpQuốc pháphội Việt Nam|ViệnBan NghiênDân cứu lập phápnguyện]]
**[[Viện Nghiên cứu lập pháp Việt Nam|Viện Nghiên cứu lập pháp]]
----
*[[Hội đồng nhân dân|Hội đồng Nhân dân]]