Khác biệt giữa các bản “Hình chữ nhật”

không có tóm lược sửa đổi
| image = Rectangle_Geometry_Vector.svg
| caption = Hình chữ nhật
| type = [[quadrilateraltứ giác]], [[parallelogramhình bình hành]], [[orthotopeHình hộp]]
| edges = 4
| symmetry = [[DihedralNhóm symmetrynhị diện|DihedralThị diện]] (D<sub>2</sub>), [2], (*22), order 4
| schläfli = {&nbsp;} × {&nbsp;}
| wythoff =
| coxeter = {{CDD|node_1|2|node_1}}
| area =
| dual = [[rhombusHình thoi]]
| properties = [[convex polygon|convex]], [[isogonal figure|isogonal]], [[Cyclic polygon|cyclic]] Opposite angles and sides are congruent
}}